Връзки с банките в България: Банкови институции:
"Алианц Банк България" АД- Allianz Bank "Българска Народна Банка" - Централна Банка
"Алфа Банк-Клон България" АД - Alphabank Централен депозитар
"Банка ДСК" ЕАД - DSK Bank Фонд за гарантиране на влоговете в банките
"Банка Пиреус България" АД - Pireusbank Асоциация на банките в България
"БНП Париба-Клон София" - BNP Paribas
"Българo-Американска Kредитна Банка" АД - BACB
"Българска Банка за развитие" - NAS Bank
"ИНГ Банк Н.В.-Клон София" - ING Bank
"Интернешънъл АСЕТ Банк" АД - ACET Bank
"Корпоративна Търговска Банка" АД - Corporate Bank
"Креди Агрикол България" ЕАД - Credit Agricolе Bank
"Oбединена Българска Банка" АД - UBB
"Общинска Банка" ЕАД - Municipal Bank
"Първа Инвестиционна Банка" АД - FIBank
"Райфайзенбанк България" ЕАД - Raiffeisen Bank
"Ситибанк Н.А.-Клон София" - Citi Group
"Стопанска Инвестиционна банка" АД - CIBank
"Сосиате Женерал Експресбанк" АД - SG Expressbank
ТБ "Инвестбанк" АД - Invest Bank
ТБ "МКБ Юнионбанк" АД - MKB Union Bank
"Те Дже Зираат Банкасъ-клон София" - Seerat Bank
"Ти Би Ай Банк" ЕАД - TBI Bank
"Токуда Банк" АД - Tocuda Bank
ТБ "Д АД" - D Bank
"Уникредит Булбанк" АД - Unicredit Bulbank
"Централна Кооперативна Банка" АД - CCB
ЧПБ "Тексим" АД - Texim Bank
"Юробанк и Еф Джи България" АД - Post Bank
котва, чадър