Varna Проект за развитие на пешеходната зона на Варна


През януари 2013г. беше приет проект за изпълнение на пешеходната зона на Варна. Предвижда се обособяване на четири пространства с различни тематични насочености.

Първият е в градинката зад Окръжен съд Варна и се нарича условно "Духовност". В настилката ще бъдат вградени плочки с имената на всички православни храмове в общината.
--->0

Плочки с имената на всички бележити варненци ще бъдат вградени на централния площад "Независимост", при промяната на визията му. Там туристите ще получават и базова информация за културно-историческите обекти на града.
в момента--->проект

Пространството в южния край на площада ще бъде декорирано със склуптора.
--->проект

Пространството пред някогашния хотел "Мусала".
в момента--->проект

Бул."Княз Борис I" на кръстовището с ул."Шипка".
в момента--->проект

Кръстовището на бул."Кн.Борис I" и ул."Мих.Колони". В настилката му ще се вградят плакети с информация за стоте национални исторически обекта.
в момента--->проект

"Дупката". Ще се изградят пейки и табла с туристическа информация.
в момента--->проект

Пространството пред църквата "Св.Николай Чудотворец".
в момента--->проект

Кръстовището на бул."Кн.Борис I" и ул."27 юли". В настилката ще бъдат вградени плочки с иментата на световните столици.
в момента--->проект

В заключение се надяваме пешеходната зона на гр.Варна най-после да добие истински Европейски облик, както и новоизградените настилки да са наистина дълговечни и да радват дълго жителите и гостите на града.