Връзки със застрахователните компании в България: Връзка със животозастрахователни компании:
ЗАД "Алианц България" ЗАД "Алианц България Живот"
ЗАД "Армеец" ЗЕАД "ЦКБ Живот"
ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп" АД
"Граве България Общо застраховане" ЕАД "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД
"Групама" Застраховане "Групама Животозастраховане"
ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане" ЗПАД "ДЗИ"
"Дженерали Застраховане" АД "Дженерали Животозастраховане" АД
"Интерамерикан България" ЗЕАД "Интерамерикан България Животозастраховане" ЕАД
"Кардиф - Общо застраховане" АД "Кардиф - Животозастраховане"
ЗК "Уника" АД ЗК "УНИКА Живот" АД
ЗК "Български имоти" АД
ЗАД "Виктория" Синдикална Взаимоспомагателна Кооперация
ЗД "Евро инс" АД Ай Ен Джи Животозастраховане"
ЗАД "Енергия" "Животозастрахователен институт" АД
"Кю Би И Иншуранс(Юръп) Ltd - клон София" (QBE) ЗД "КД Живот"
ЗК "Лев ИНС" АД ВЗК "Добруджа-М-Живот"
ЗД "Бул инс" АД ЗАД "Сожелайф България"
"Българска агенция за експортно застраховане" АД БАЕЗ "Алико България ЖЗК" ЕАД (Met Life Inc.)
"Общинска застрахователна компания" АД
"ХДИ Застраховане" АД