253 Матилда


http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.htm

253 Матилда е астероид от основния пояс, а перихелият й е относително малък (1.94 AU).
орбита: 394 000 000 km от Слънцето (средно)
размер: 59 х 47 km

Матилда е открита през 1885 г. от Йохан Палиса. На 27 юни 1997 г. NEAR прелетя в близосто до Матилда; основната цел на NEAR бе астероида 433 Ерос.

Другите три астероида, посещавани от космически апарат - 433 Ерос, 243 Ида и 951 Гаспра са астероиди от тип S. Матилда е първият ни поглед към астероидите от тип С. Смята се, че астероидите от тип С са източника на въглеродните хондритни метеорити.

f05
На Матилда има поне пет кратера, които са по-големи от 20 km в диаметър (а сме видяли само малко повече от половината от повърхността на астероида). Ида и Гаспра нямат такива кратери. Засега не е ясно как могат да се направят такива големи кратери на такова малко тяло.

Плътността на Матилда е само 1.4 g/cm3. Вероятно астероида е порест и много прилича на стиропор. Такава структура може да обясни необичайно големите кратери. Албедото е само 4%. Не само това, но и цветът е равномерен, въпреки дълбоките кратери. Това сочи, че вътрешността е хомогенна. Астероидът вероятно е чиста проба от ранната история на Слънчевата система.

Друга странност е бавното околоосно въртене - 14.4 дни. Вероятна причина са многото големи сблъсъци, които астероида очевидно е претърпял.