космос галактики планети комети астероиди - Пионер
Pioneer 10 , Pioneer 11

На 2 март 1972 г. Pioneer 10 е изстрелян от Кейп Кенеди и е първият космически апарат, изпратен до една от външните планети на Слънчевата система. За да достигне до Юпитер, Pioneer 10 е трябвало да прекоси астероидния пояс отвъд орбитата на Марс. Това пътешествие разкрива на учените, че астероидното поле не е толкова опасно и отваря вратите за всички бъдещи мисии до външните планети. След преминаването на Pioneer 10 през астероидния пояс, е изстрелян и апарата Pioneer 11, който поема по подобна траектория. Неговата цел е планетата Сатурн. Тези две сонди поставят началото на изследванията на външните планети от нашата слънчева система.

f25
Сега Pioneer 10 се намира на разстояние над 80 AU от Слънцето и лети в посока към съзвездието Бик. Той е първият апарат, напуснал пределите на Слънчевата система на 13 юни 1983 година, когато преминава край най-отдалечената планета. Сегашната мисията на Pioneer е търсенето на хелиопаузата – мястото, докъдето стига слънчевия вятър и където започва междузвездното пространство.

Заедно с Pioneer 11, Pioneer 10 превозва плочка със съобщение за евентуалните цивилизации, на които може да попаднат двата апарата. Покойният Карл Сейгън е помогнал за съставянето на тази плочка, носеща илюстрация на мъж и жена и положението на Земята в Галактиката. Подобно на съобщение в бутилка, тази плочка ще пътешества в космическото пространство и е възможно един ден да бъде открита от чужда цивилизация. Текущото положение на Pioneer 10 може да проверите на адрес: http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNStat.html.

Pioneer 10 ще пътува през Галактиката милиарди години. Той се движи спрямо Слънцето с постоянна скорост от 12 км/сек. Докато апарата не се отдалечи на 1.5 парсека (309 000 AU за 126 000 св.г.), той ще бъде под гравитационното влияние на Слънцето. По-нататък върху неговия път през Галактиката ще влияят звездите, край които преминава.

Pioneer 10 в момента пресича Куйперския пръстен - диск от астероиди и късопериодични комети, разпростиращ се от 30 до 100 AU от Слънцето. Pioneer 10 пресича този пояс със скорост 2.58 AU/година. Отвъд Куйперския пръстен се намира Облака на Оорт - огромен сферичен регион, изпълнен с милиарди орбитиращи ледени тела, за който се предполага, че се намира от 20,000 до 100,000 AU от Слънцето. Близките звезди оказват влияние върху тези тела и понякога част от тях поемат път към Слънчевата система и се появяват на нашето небе като красиви дълго-периодични комети.