космос галактики планети комети астероиди - Халеева комета
f29 Халеева комета

През 1705 г. Едмънд Халей предсказал, използвайки новоформулираните нютонови закони за движенията, че кометата видяна през 1531 г., 1607 г. и 1682 г. ще се завърне през 1758 г. (което за съжаление е след смъртта му). Кометата наистина се върнала, а по-късно била кръстена на него.

f30
Средният период на Халеевата комета е 76 години, но не можете да изчислите датите на последващите появявания като просто прибавяте 76. Гравитационното привличане на големите планети променя орбиталния период. Негравитационните ефекти (напр. изпарението на газове по време на преминаването близо до Слънцето) също играят роля, но тя е далеч по-малка. Между 239 г. пр. Хр. и 1986 г. сл. Хр. орбиталният период е варирал от 76 години (през 1986 г.) до 79.3 години (през 451 г. и 1066 г.). Най-близките перихелии са през 11 г. пр. Хр. и 66 г. сл. Хр. Най-известното появяване на кометата е през 1066 г. по време на битката при Хейстингс.

Халеевата комета бе видима през 1910 г. и отново през 1986 г. Следващият й перихелий ще бъде през 2061 г.

Орбитата на кометата е ретроградна, а инклинацията спрямо еклиптиката е 18°.

f31
Само четири комети са посещавани от космически апарат. ICE мина през опашката на кометата Джиакобини-Зинер през 1985 г.; кометата Григ-Скиелеръп беше посетена от Гиото през 1989 г. През 1986 г. пет сонди от СССР, Япония и Европейската Общност посетиха Халеевата комета. Гиото направи снимки на ядрото на Халеевата комета "от упор" (горе и дясно). DS 1 направи снимки на ядрото на кометата Борели през 2001 г.

Ядрото на Халеевата комета е приблизително 16х8х8 km.

Противно на очакванията, ядрото на кометата се оказа много тъмно: албедото й е само около 0.03 - по-тъмна от въглища и един от най-тъмните обекти в Слънчевата система.

Плътността на ядрото е много ниска - около 0.1 g/cm3. Това сочи, че самото ядро вероятно е поресто и изградено почти изцяло от прах, останал след сублимацията на ледовете.

f32
Халеевата комета е почти унукална сред кометите с това, че е и голяма, и активна, а и има добре дефинирана, правилна орбита. Тези й качества я направиха относително лесна мишена за Гиото.

Халеевата комета ще се завърне във вътрешната слънчева система през 2061 г.f33