космос галактики планети комети астероиди - комети
f37 Комета Ikeya-Zhang

Кометата Ikeya-Zhang е открита на 1.02.2002 г. Тя носи името на своите откриватели от Япония и Китай.

Кометата е дългопериодична - нейният период на въртене около слънцето е около 350 години. На 18.02.2002 кометата преминава през своя перихелей (най-близка точка до слънцето на 76 млн.км от Земята), а на 30.04.2002 е най-близо до Земята - на 60 млн.км.

По време на своето приближаване до Земята, тя е видна с просто око, като нейния магнитут достига до 3.9". Това не е първото документирано появяване на кометата до Земята. Предполага се, че това е наблюдаваната през 1532г. комета.